6 kW saules sistēma plakanam jumtam.

6 kW saules sistēma ar balasta sistēmu plakanam jumta segumam. Balasta aprēķins tiek veikts ražotāja programmatūrā. Tas tiek aprēķināts ņemot vērā sniega un vēja slodzes.