222.2 kW saules elektrostacija

PV Services realizētais projekts 2021. gadā.

222.2 kW saules elektrostacija uzstādīta uz ražotnes bitumena jumta seguma. Lai izlīdzinātu slodzes uz jumta konstrukcijas kopnēm tika montēta apakškonstrukcija no C veida profiliem pie kuras pieskrūvētas alumīnija paneļu balsta konstrukcijas.

Saules paneļi uzmontēti uz austrumu-rietumu sistēmas. SolarEdge invertori ar optimaizeriem nodrošina saules paneļu efektīgu darbību palielinot kopējo saražoto elektrības daudzumu.

Saules elektrostacija 2022. gadā saražoja 190 mWh elektroenerģijas , kas sastāda 15% no ražotnes kopēja gada elektroenerģijas patēriņa.