Lai ražotu elektrību mājoklim, uzņēmumam vai arī ar mērķi saražoto enerģiju pārdot, jums ir iespēja uzstādīt un paralēlam darbam ar “Sadales tīkla” elektrotīklu pieslēgt elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā (nominālā strāva lielāka par 16 A).

Saules elektrostaciju ir iespējams pieslēgt pie kopējā tīkla nododot saražoto elektroenerģiju tīklā vai arī izmantot tikai pašpatēriņam (nulles eksports).

Pirms elektrostacijas pieteikuma iesniegšanas jānoskaidro  brīvās jaudas kartē un jāpārliecinās, ka izvēlētajā teritorijā ir pieejama jūsu elektrostacijai nepieciešamā jauda.

Ja brīvas jaudas konkrētā reģionā nav pieejamas, tad elektrostaciju iespējams pieslēgt ar nulles eksportu tikai uzņēmuma pašpatēriņam.

SIA PV Services piedavātie pakalpojumi:

  • Ēkas plakano jumtu sistēmu montāža  sasakaņa ar aprēķinu pēc Eirokoda un reģiona vēja un sniega slodzēm
  • Saules elektrostacijas A un B klases ar jaudu virs 11.1 kW montāža, pieslēgšana pie ST,
  • Visu nepieciešamo atļauju un tehnisko noteikumu saņemšana no ST
  • Nodrošinam akreditētas laboratorijas 24 stundu testa veikšanu pēc ST noteikumiem
  • Elektroinstalācijas pārbaude pirms elektrostacijas pieslēgšanas saskaņa ar MK nr. 238
  • Elektroinstalācijas, zemējuma un kabeļu trases izbūve pēc standarta EN 50618:2014
  • Elektrostacijas pieslēgšanas projekta izstrāde un saskaņosana
  • Saules elektrostacijas finansējums un atbalsta saņemšana no finanšu institūcijas Altum
  • Objekta apsekošana un tāmes sastādīšana  
   •  

    •