PV Services piedāvā veikt elektrotehniskos mērījumus

Mērījumus veicam saskaņā ar MK noteikumiem nr. 238.

  • Termogrāfija
  • Kabeļu izolācijas pretestības mērījumi
  • Cilpas “Fāze – nulle” mērījumi
  • Zemējuma pretestības mērījumi
  • Zibensaizsardzības sistēmas parbaude
  • Sastādām aktu saskaņā ar Nr. 238 6. Pielikums

Elektriskie mērījumi ir nepieciešami pieņemot ekspluatācijā jaunas būves. To nosaka ministru kabineta noteikumi pie būves nodošanas ekspluatācijā. Ekspluatācijā esošās elektroinstalācijas pārbaudi veic reizi 10 gados.

PV Services sertificētie elektrospeciālisti sagatavos dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un tos varēs iesniegt būvvaldē.

Pirms saules paneļu sistēmas uzstādīšanas ieteicams veikt elektroinstalācijas pārbaudi.